Formulier

ODA VERKLARING

Met het voltooien van deze inschrijving machtig ik ThermoSmart BV, gevestigd Westervoortsedijk 73, 6827AV Arnhem, tot het opvragen van meetdata, aansluiting informatie en andere energiegerelateerde informatie van het genoemde adres bij het desbetreffende meetbedrijf / netbeheerder. De meetdata wordt door de netbeheerder dagelijks uitgelezen en beschikbaar gesteld aan ThermoSmart BV. Het betreft de dag- en intervalwaarden. Voor elektriciteit zijn dit kwartierwaarden en voor gas zijn dit uurwaarden. Ondergetekende verzoekt betrokken partijen al hun medewerking te verlenen. Tevens verklaar ik toekomstige verhuizingen aan ThermoSmart BV te melden. Deze machtiging is onvoorwaardelijk en opzegbaar met inachtneming van 2 maanden opzegtermijn.